AARO Raport UAP 10/2023

Share

Raport informuje, że AARO nie otrzymało żadnych dowodów łączących obserwacje UAP z jakimkolwiek zagrożeniem dla zdrowia. Niemniej jednak kilka zgłoszeń podkreśla potencjalne obawy dotyczące bezpieczeństwa lotów, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych obiektów UAP, które wykazują niepokojące cechy wydajności, takie jak loty z dużą prędkością i nietypową manewrowość. Raport także zapewnia, że żadna z obserwacji UAP nie została bezpośrednio powiązana z działaniami zagranicznymi, a dochodzenia w tych sprawach nadal trwają. AARO podkreśla swoje zaangażowanie w poprawę świadomości i zrozumienia zjawisk UAP, przekonując, że w miarę poprawy jakości dostępnych danych „niezidentyfikowane i rzekomo niezwykłe cechy” większości UAP prawdopodobnie zostaną wyjaśnione jako znane nam zjawiska.

AARO raport UAP

Departament Obrony (DoD) i Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) właśnie opublikowały raport na temat Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP) zgodnie z wymogami ustawy National Defense Authorization Act (NDAA) na rok budżetowy 2022.

Raport obejmuje zgłoszenia dotyczące UAP od 31 sierpnia 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku, a także zgłoszenia z wcześniejszego okresu, które nie zostały uwzględnione w poprzednim raporcie. Biuro Rozwiązania Anomalii We Wszystkich Obszarach (AARO) otrzymało łącznie 291 zgłoszeń dotyczących UAP, z czego 274 dotyczyło obserwacji z ostatniego okresu, a 17 zdarzeń miało miejsce w latach 2019-2022, jednak nie były uwzględnione we wcześniejszych raportach.

Zgłoszenia nadal koncentrują się na obszarach wojskowych w powietrzu, co wynika z raportów personelu wojskowego oraz danych ze stacjonujących tam czujników. W miarę gromadzenia danych od pilotów komercyjnych zaczynamy obserwować szerszy rozkład geograficzny zjawisk UAP w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak większość tych zgłoszeń odnosi się do obserwacji nad terytorium USA, co oznacza, że nasza wiedza jest mocno skoncentrowana na tym kraju.

AARO nie otrzymało żadnych zgłoszeń wskazujących na obserwacje UAP z jakimikolwiek negatywnymi efektami zdrowotnymi. Niemniej jednak wiele relacji od świadków wojskowych budzi potencjalne obawy dotyczące bezpieczeństwa lotów, a są przypadki, w których zgłaszane UAP wykazywały niepokojące cechy wydajnościowe, takie jak podróże z dużą prędkością lub nietypowa manewrowość. AARO przeanalizowało te przypadki pod kątem potencjalnych programów USA i nadal ściśle współpracuje z partnerami Departamentu Obrony (DoD) i Wspólnoty Wywiadowczej (IC), aby zidentyfikować i określić pochodzenie obiektów. Ponadto AARO nadal prowadzi dochodzenia i badania wszystkich przypadków w swojej dokumentacji.

Mimo, że sama obecność UAP w przestrzeni powietrznej stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów, żaden z tych raportów nie wskazuje na to, że UAP manewrowały w niebezpieczny sposób w pobliżu cywilnych lub wojskowych samolotów, znajdowały się na ich trasach lotu lub stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obserwujących je samolotów. Chociaż żaden z tych raportów UAP nie został jednoznacznie powiązany z działaniami zagranicznymi, to jednak przypadki te pozostają w trakcie dochodzenia.

AARO nadal dokonuje postępów w odbieraniu, standaryzacji, analizie i rozwiązywaniu zgłoszeń dotyczących UAP. Współpracuje z partnerami wojskowymi i technicznymi w celu usprawnienia rozmieszczenia i kalibracji czujników w celu lepszego gromadzenia danych na temat UAP, poprawy jakości raportowania oraz zwiększanie świadomości w tej dziedzinie.

You may also like...

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze