Historia UFO – Chronologiczna linia czasu

Share

W niniejszym artykule przyjrzymy się historii UFO za pomocą chronologicznej linii czasu, uwzględniając istotne i ikoniczne wydarzenia, relacje świadków oraz obserwacje (nie wszystkie), aż do oficjalnych raportów rządowych dotyczących niezidentyfikowanych obiektów latających. Niektóre wydarzenia przez lata pobudzały naszą wyobraźnię i do dziś pozostają bez odpowiedzi, a jeszcze inne okazały się oszustwem. Dlatego warto podkreślić, że przedstawiamy tu wyłącznie wydarzenia historyczne, bez wydawania osądów na temat ich prawdziwości.

Notatka: Dla zachowania chronologicznego porządku, zaleca się rozpoczęcie czytania od końca artykułu.

2023

UFO na poważnie

Przepisy dotyczące UAP w Ustawie NDAA, H.R. 2670 na Rok 2024

Kongres przekazał Prezydentowi Bidenowi ustawę National Defense Authorization Act (NDAA, H.R. 2670), którą podpisze w ciągu kilku tygodni. W skład ustawy wchodzą cztery zapisy dotyczące UAP. Trzy z nich zawierają istotne postanowienia, natomiast jeden zapis jedynie koryguje coroczne sprawozdanie AARO dotyczące UAP. Pierwotna wersja NDAA przyjęta przez Senat 27 lipca 2023 zawierała znacznie szerszy zapis dotyczący UAP, ale wiele z nich zostało usuniętych lub złagodzonych przez Izby Reprezentantów i Senatu, ostateczny projekt ustawy pojawił się 6 grudnia. – Link

2023

UFO na poważnie

AARO Raport UAP 10/2023

Raport informuje, że AARO nie otrzymało żadnych dowodów łączących obserwacje UAP z jakimkolwiek zagrożeniem dla zdrowia. Niemniej jednak kilka zgłoszeń podkreśla potencjalne obawy dotyczące bezpieczeństwa lotów, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych obiektów UAP, które wykazują niepokojące cechy wydajności, takie jak loty z dużą prędkością i nietypową manewrowość. Raport także zapewnia, że żadna z obserwacji UAP nie została bezpośrednio powiązana z działaniami zagranicznymi, a dochodzenia w tych sprawach nadal trwają. AARO podkreśla swoje zaangażowanie w poprawę świadomości i zrozumienia zjawisk UAP, przekonując, że w miarę poprawy jakości dostępnych danych „niezidentyfikowane i rzekomo niezwykłe cechy” większości UAP prawdopodobnie zostaną wyjaśnione jako znane nam zjawiska. – Link

2023

UFO na poważnie

NASA raport UAP

Konferencja prasowa dotyczyła raportu opublikowanego przez NASA. Raport ma na celu dostarczenie informacji na temat możliwych danych, które można by zbierać w przyszłości, aby rzucić światło na naturę i pochodzenie UAP. Wśród uczestników briefingu znaleźli się: Bill Nelson, Nicola Fox, Dan Evans oraz David Spergel. Podsumowanie konferencji. – Link.

2023

UFO na poważnie

Przesłuchanie świadków UAP

David Grusch, Ryan Graves i David Fravor, w roli świadków pod przysięgą mówienia prawdy, zeznawali przed podkomisją ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Granic i Spraw Zagranicznych, na przesłuchaniu zatytułowanym „Niezidentyfikowane zjawiska anomalne: implikacje dla bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i przejrzystości rządu”. Podsumowanie przesłuchania. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

Ustawa odtajnienia UAP

Chuck Schumer lider większości w Senacie, wspólnie z innymi senatorami przedstawił projekt ustawy mający na celu zwiększenie przejrzystości oraz odtajnienie dokumentów w sprawie Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP). Ustawa ta nakazuje utworzenie zbioru dokumentów UAP, które mają być domyślnie udostępniane publicznie. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

Ustawa regulująca finansowanie programów UAP

Komisja do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych (SSCI) jednogłośnie zatwierdziła ustawę zawierającą zapisy, które wydają się mieć na celu regulować finansowanie programów i wydobycie wszelkiej technologii związanej z UAP, która była lub jest kontrolowana przez rząd federalny i sektory prywatne. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

David Grusch – Oficer wywiadu i niezwykłe twierdzenia

David Grusch twierdzi, że Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) nie ujawniły Programu Pozyskiwania UAP i w tajemnicy przeprowadzają inżynierię wsteczną. Jego twierdzenia opierają się na tym, że celem jest „celowe i umyślne uniknięcie prawomocnego nadzoru Kongresu nad Programem UAP”. Podsumowanie twierdzeń Gruscha. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

NASA pierwsza konferencja UAP

NASA przedstawiła swoje spojrzenie na niezidentyfikowane zjawiska anomalne (UAP) i zobowiązuje się do aktywnej walki z piętnem tego tematu. Agencja nie skupia się już na pytaniu, czy UAP są prawdziwe, lecz na tym, jak najlepiej je badać. Podsumowanie konferencji. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

Projekt Galileo i nowa era badań UAP

24 maja Projekt Galileo prowadzony przez Avi Loeba na Uniwersytecie Harvarda ogłosił publikację online swoich pierwszych siedmiu prac naukowych. UAP skrywa się za odwieczną zagadką, która powinna być zbadana za pomocą narzędzi współczesnej nauki. W odróżnieniu od większości dotychczasowych prac, gałąź projektu Galileo dotycząca UAP skupi się na zbieraniu nowych danych za pomocą skalibrowanych instrumentów. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

Garry Nolan – Konferencja SALT

Garry Nolan był gościem konferencji SALT iConnection. Jest to coroczna konferencja SALT na Wall Street w Nowym Jorku, która gromadzi wiodących inwestorów, przedsiębiorców i decydentów z całego świata. Firmy inwestycyjne i nie tylko, zostaną wprowadzone w temat UFO przez naukowca z Uniwersytetu Stanforda. Profesor przedstawił nadzwyczajne twierdzenia, między innymi jest przekonany, że nie tylko jesteśmy odwiedzani, ale także że to coś, jest tutaj od dawna. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

Japonia zainteresowana badaniem UAP

25 kwietnia „Niezidentyfikowane zjawiska anomalne – UAP” były tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa parlamentu japońskiego, jeden z polityków zapytał ekspertów, czy w Japonii również powinno się prowadzić badania w tym zakresie. Ekspertom wydaje się to uzasadnione, gdyż nie wiadomo, co stoi za tymi zjawiskami. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

Sky Canada Project

Czołowy naukowiec kanadyjskiego rządu rozpoczął badania nad UAP.
Program, znany jako „Sky Canada Project”, prowadzony przez „Office of the Chief Science Advisor of Canada”, jest pierwszym znanym oficjalnym kanadyjskim przedsięwzięciem badawczym UFO od prawie 30 lat. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

Wysłuchanie w sprawie UAP

Podczas wysłuchania w Kongresie, Dr. Kirkpatrick – szef AARO stwierdził, że zjawisko UAP / UFO jest bardziej problemem naukowym niż obronnym. Kirkpatrick podkreślił, że zjawisko to nie może pozostać niezbadane. Jeśli chodzi o kształty obiektów, Kirkpatrick powiedział, że około (47%) zgłaszanych UAP jest okrągła lub kulista. Inne kształty przypisywane obiektom obejmują kształt owalny (3%), cylinder (2%), dysk (2%), trójkąt (2%), Tic Tac (1%), wielokąt (1%), kwadrat (1%) i prostokąt (1%), inne (7%), światła (16%) i nie mają charakterystycznego kształtu. Pokazano także materiał video z drona 'MQ9 Reaper’, na którym znajduje się metaliczna kula lecąca nad strefą konfliktu na Bliskim Wschodzie, video opisano jako „nie wiemy, co to jest, to nierozwiązana sprawa, którą wciąż badamy”. Tłumaczył również, że hipotezy UAP obejmują zarówno przełomową technologię przeciwnika, jak i znane nam obiekty i zjawiska, aż po istoty pozaziemskie. – Link.

2023

UFO na poważnie historia ufo

Joe Biden i bezprecedensowa ustawa dotycząca UAP

Podpisana przez prezydenta Joe Bidena ustawa H.R.7776 ustalająca budżet Departamentu Obrony i nakłady finansowe na cele wojskowe w roku 2023 stanowi przełomowy moment w badaniach zjawisk związanych z UFO / UAP. Ustawa zawiera zapisy dotyczące badań UAP w celu zbierania, analizy i raportowania danych na temat tajemniczych zjawisk, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. – Link.

2022

UFO na poważnie historia ufo

Departament Obrony ogłasza utworzenie AARO

Misją AARO będzie synchronizacja wysiłków Departamentu Obrony i innych departamentów oraz agencji federalnych USA w celu wykrywania i identyfikowania UAP we wszystkich domenach np. na lądzie, w powietrzu, pod wodą czy w przestrzeni kosmicznej. – Link.
Oficjalna strona AARO. – Link.

2021

UFO na poważnie historia ufo

Australia – Raport UFO

Raport wywiadu (JIO) Australii z 1957-1971 roku na temat UFO, który został odtajniony w 2008 roku, ale informacja o tym fakcie została opublikowana dopiero w 2021 roku. Raport między innymi informuje, że wczesne badanie raportów UFO przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) sugerowało, że mogą one obejmować zaawansowaną technologię, prawdopodobnie pochodzenia pozaziemskiego ze względu na zaawansowane właściwości lotu. Biuro Wywiadu Naukowego (OSI) przekonało USAF, aby wykorzystać Projekt Blue Book do publicznego obalania UFO. Wznosząc fasadę kpiny, USA miały nadzieję złagodzić niepokój opinii publicznej, a także dla osłony prawdziwego programu USA mającego na celu rozwijanie pojazdów, które imitują osiągnięcia UFO. Siły Powietrzne Australii i wiele innych krajów wydaje się wierzyć w publicznie prezentowany obraz sytuacji przez USAF i przyjmują te informacje bezkrytycznie. Jednakże te informacje zostały później szeroko zdyskredytowane przez byłych pracowników amerykańskiej służby wojskowej, którzy wcześniej zajmowali się badaniami UFO, jak również przez naukowców. Australia nie powinna pozostawać w nieświadomości w kwestii prawdziwej sytuacji związanej z UFO. W naszym wywiadzie brakuje punktu widzenia, który mógłby ocenić naturę i potencjalne konsekwencje tego zjawiska. – Link.

2021

UFO na poważnie historia ufo

Pentagonu Raport UAP

9-stronicowy raport Pentagonu został opublikowany 25 czerwca 2021 roku.
Raport między innymi informuje, że ograniczona ilość wysokiej jakości danych dotyczących UAP utrudnia zdolność do wyciągania jednoznacznych wniosków na temat ich natury lub zamiarów. Większość zgłaszanych UAP prawdopodobnie reprezentuje obiekty fizyczne, biorąc pod uwagę, że większość tych zjawisk została zarejestrowana przez wiele różnych czujników, w tym radar, podczerwień, elektrooptykę, systemy naprowadzania broni oraz obserwacje wzrokowe. Niewielkia liczba przypadków zgłaszanych UAP wydaje się wykazywać nietypowe cechy lotu, te obserwacje mogą być wynikiem błędów czujników lub błędnej obserwacji, dlatego wymagają dodatkowej rygorystycznej analizy. UAP wyraźnie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i mogą stanowić wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego USA. – Link.

2020

Filmy UFO Pentagonu

Pentagon oficjalnie opublikował pierwsze trzy filmy niezidentyfikowanych obiektów latających w 2020 roku i potwierdził pochodzenie filmów, które wyciekły w 2019 roku. Wideo, zarejestrowane przez pilotów myśliwców United States Navy stacjonujących na pokładach lotniskowców USS „Nimitz” i USS „Theodore Roosevelt” w latach 2004, 2014 i 2015, z dodatkowymi materiałami nagranymi przez inny personel US Navy w 2019 roku. – Link.

2011

UFO na poważnie historia ufo

FBI: The Vault – Dokumenty UFO

W 1947 roku pojawiła się fala obserwacji niezidentyfikowanych latających obiektów (UFO) w całych Stanach Zjednoczonych. Pomimo że Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych były głównym organem śledczym, to FBI również otrzymało wiele zgłoszeń i przez pewien czas współpracowało z Siłami Powietrznymi w badaniu tych zjawisk. Warto podkreślić, że niniejsze dokumenty nie zostały sporządzone przez FBI. – Link.

2009

UFO na poważnie historia ufo

Wojsko Polskie i UFO

W latach 70–tych pułkownik Ryszard Grundman był dowódcą pułku myśliwskiego „Warszawa”, a na początku lat 80–tych szefem bezpieczeństwa lotów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju. Płk. Grundman osobiście nie widział ufo, jednak będąc szefem służby ruchu lotniczego i obrony powietrznej dostawał raporty o różnych obiektach niewytłumaczalnego pochodzenia. Przez wiele lat zbierał informacje o spotkaniach pilotów z UFO nad terytorium Polski.
3-częściowy wywiad z płk. Ryszardem Grundmanem na temat UFO: 1, 2, 3.

2007

UFO na poważnie historia ufo

Archiwum GEIPAN

GEIPAN jest częścią Narodowego Centrum Badań Kosmicznych – CNES. Po 30 latach zbierania zgłoszeń i badań w terenie, francuska jednostka odpowiedzialna za badanie UAP, udostępniła swoje archiwa. Niektóre z 1600 zgłoszonych obserwacji w aktach GEIPAN pozostaje tajemnicą. Kategoryzowane zjawiska powietrzne „typu D” to takie, których nie można wyjaśnić, pomimo dokładnych zeznań świadków i dobrej jakości dowodów pozyskanych z miejsca zdarzenia. GEIPAN, udostępniając swoje archiwa, ma nadzieję zwrócić uwagę społeczności naukowej na te niewyjaśnione zjawiska, które mogą skrywać prawdziwie rewolucyjne odkrycia naukowe. – Link. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach ilość zjawisk skategoryzowanych jako niezidentyfikowane „typu D” zmniejszyła się do około 3,5%. – Link.

2006

UFO na poważnie historia ufo

Projekt Condign

Projekt Condign był tajnym badaniem UFO prowadzonym przez personel wywiadu obronnego (DIS) rządu brytyjskiego w latach 1997–2000. W raporcie stwierdzono, że obecność UFO była zauważalna, co było „bezdyskusyjne”, ale także nie znaleziono żadnych dowodów sugerujących, że są one „wrogie lub znajdują się pod jakąkolwiek kontrolą”. Raport został upubliczniony 15 maja 2006 r. Według raportu większość analizowanych obserwacji UFO można wytłumaczyć błędną identyfikacją powszechnych obiektów, takich jak samoloty i balony, podczas gdy pozostałe niewytłumaczalne raporty były najprawdopodobniej wynikiem zjawisk meteorologicznych, które nie są w pełni zrozumiałe przez współczesną naukę. – Link.

2006

UFO na poważnie historia ufo

UFO na lotnisku O’Hare

Obserwacja UFO na lotnisku O’Hare w Chicago miała miejsce 7 listopada 2006 roku, około godziny 16:15, kiedy 12 pracowników linii lotniczych United Airlines oraz kilku świadków na zewnątrz lotniska O’Hare zgłosiło nagłe pojawienie się metalicznego statku w kształcie dysku unoszącego się nad bramą C-17. Federalna Administracja Lotnictwa odmówiła prowadzenia dochodzenia w tej sprawie, twierdząc, że to niezidentyfikowany obiekt nie był widoczny na radarze, określając go jako „zjawisko pogodowe”. NARCAP opublikowało 155-stronicowy raport na temat tego zdarzenia i wezwało do przeprowadzenia rządowego dochodzenia oraz udoskonalenia technologii wykrywania energii. – Link.

2004

tic tac ufo

USS Nimitz Incydent z Tic Tac UAP

W listopadzie 2004 roku członkowie Grupy Uderzeniowej „Strike Carrier Group-11” Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, w tym lotniskowiec USS Nimitz i krążownik rakietowy USS Princeton, napotkali niezidentyfikowane anomalie podczas rutynowych ćwiczeń u wybrzeży południowej Kalifornii. Piloci z Grupy Uderzeniowej Lotniskowca USS Nimitz, podążając za wytycznymi z radaru USS Princeton, zaobserwowali dziwny obiekt w kształcie Tic Tac nad Oceanem Spokojnym, u wybrzeży południowej Kalifornii. Obiekt w kształcie Tic Tac wykazał zaawansowane możliwości lotu, które znacznie przewyższały możliwości myśliwców F/A-18 Marynarki Wojennej. – Link.

1999

UFO na poważnie historia ufo

Raport Cometa

16 lipca 1999 roku we Francji opublikowano ważny dokument zatytułowany: UFO i obrona: na co musimy być przygotowani? (Les Ovni Et La Défense: A quoi doit-on se préparer?). Ten 90-stronicowy raport stanowi stosunkowo dogłębne badanie zjawiska UFO, obejmujące wiele jego aspektów, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z obroną narodową. Za raport odpowiada niezależne stowarzyszenie, którego większość to byli członkowie Instytutu zajmującego się badaniami obronnymi (IHDN), emerytowani i aktywni wysoko postawieni wojskowi, a także naukowcy z różnych dziedzin. Przed opublikowaniem, raport został przesłany do prezydenta Francji Jacques’a Chiraca i premiera Lionela Jospina. W swoim podsumowaniu raport stwierdza, że fizyczne istnienie obiektów UFO, pod kontrolą inteligentnych bytów, jest prawie pewne. Tylko jedna hipoteza uwzględnia dostępne dane: hipoteza obcych odwiedzających z kosmosu. Oczywiście ta hipoteza nie została udowodniona, ale ma daleko idące konsekwencje. Cele tych rzekomych odwiedzających pozostają nieznane, ale muszą być przedmiotem spekulacji i scenariuszy przyszłościowych. – Link.

1997

UFO na poważnie historia ufo

Światła nad Phoenix

Wielu świadków naocznych opisało UFO w kształcie ogromnego kąta stolarskiego, które miało pięć kulistych świateł. Obserwacje te miały miejsce nad miastem Phoenix, 13 marca 1997 roku. W związku z tym zdarzeniem można wyróżnić dwie obserwacje: pierwsza to trójkątna formacja świateł, a druga to seria nieruchomych świateł widzianych w okolicy Phoenix. Rzekomo obie te obserwacje były wynikiem aktywności lotniczej związaną z programem szkoleniowym Air National Guard o nazwie 'Operation Snowbird’. Program ten miał swoją bazę na Davis-Monthan Air Force Base w Tucson, Arizonie. Fife Symington, ówczesny gubernator Arizony, po latach zeznał, że był świadkiem tego zdarzenia, określając je jako „nieziemskie”. – Link.

1996

UFO na poważnie historia ufo

Brazylia – Incydent z UFO w Varginha

Incydent z UFO w Varginha miał miejsce w 1996 roku, obejmował szereg wydarzeń, podczas których różni mieszkańcy Varginha w Brazylii zgłaszali obserwacje humanoidalnych istot oraz co najmniej jednego niezidentyfikowanego obiektu latającego. Najbardziej znanym elementem tego incydentu była rzekoma obserwacja dwóch humanoidalnych istot, które miały być widziane przez kilka osób i schwytane przez wojsko. Jeden z oficerów Marco Chereze miał umrzeć w tajemniczych okolicznościach po zadrapaniu przez istotę. Ostatecznie amerykański samolot przybył do Brazylii, aby zabrać wrak obiektu oraz ciała istot. – Link.

1994

UFO na poważnie historia ufo

Zimbabwe – Incydent UFO w szkole Ariel

W dniu 16 września 1994 roku w pobliżu Ruwy w Zimbabwe doszło do obserwacji UFO przez 62 uczniów w wieku od 6 do 12 lat ze szkoły Ariel. Według ich relacji widzieli oni srebrny statek kosmiczny, który zszedł z nieba i wylądowały na polu koło szkoły. Niektórzy z tych uczniów twierdzili, że postacie ubrane na czarno zbliżyły się do nich i przekazały im wiadomość o tematyce ekologicznej za pomocą telepatii, co wywołało u dzieci strach i płacz. – Link.

1990

UFO na poważnie historia ufo

UFO z Calvine

W październiku 2021 r. gazeta The Scottish Sun poinformowała, że akta Ministerstwa Obrony dotyczące incydentu z UFO w Calvine w sierpniu 1990 r., które powinny były zostać udostępnione zgodnie z „zasadą 30 lat”, zostały zablokowane przez Ministerstwo Obrony do 2072 r. – Link.
Oficer RAF Craig Lindsay naruszył protokół, zachowując kopię „najbardziej spektakularnego zdjęcia UFO” w książce o lotnictwie. Zdjęcie zostało zrobione przez dwóch wędrowców w szkockich górach i ukazuje obiekt w kształcie diamentu w towarzystwie samolotu myśliwskiego. Informacja ta została ujawniona przez gazetę Daily Mail i była przedmiotem badań doktora Davida Clarke’a z Uniwersytetu Sheffield Hallam. – Link.
Zdjęcie w najlepszej jakości. – Klik.

1989

UFO na poważnie historia ufo

Fala obserwacji UFO w Belgii

Fala obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających miała miejsce w Belgii w latach 1989-1990. W tym okresie tysiące ludzi zgłosiło obserwacje tajemniczych świateł na niebie w kształcie trójkąta, niektóre z nich zostały potwierdzone przez radar i pilotów. Te dziwne maszyny unosiły się w powietrzu, zazwyczaj bezdźwięcznie i przyspieszały do niesamowitej prędkości w ułamku sekundy. Generał i major Sił Powietrznych Wilfried De Brouwer został powołany do zajęcia się tą sprawą. Belgijski rząd otwarcie zaangażował się w badanie tych zjawisk, zbierając duże ilości danych i współpracując z naukowcami. Belgijskie Siły Powietrzne wielokrotnie wysłały samoloty F-16, próbując przechwycić te obiekty. De Brouwer kontaktował się z sojusznikami NATO, aby dowiedzieć się, czy były to jakieś tajne loty testowe technologii Rosji lub USA. Amerykańscy urzędnicy również byli zainteresowani tymi incydentami, jednak sugerowali, że obiekty nie były wynikiem tajnych testów. – Link.
Relacje Generała Wilfrieda De Brouwera – Link.
Major P. Lambrechts z Sztabu Generalnego Belgijskich Sił Powietrznych nie wydawał się uważać, że to tajne amerykańskie statki powietrzne. Prędkości i zmiany wysokości wykluczają hipotezę, że obserwowane UFO mogłyby być mylone z samolotami. Chociaż obiekty przekraczały prędkość dźwięku, nie zauważono huku towarzyszącego przekroczeniu prędkości dźwięku – w tym przypadku również nie można znaleźć żadnego wyjaśnienia.
Dokumenty: Link1, Link2, Link3, Link4, Link5.

1987

UFO na poważnie historia ufo

Czechy Incydent z UFO

Do zdarzenia doszło 12 lipca 1987 roku we Vranovie nad Dyjí, nad zalewem Vranovskim. Obserwacje rozpoczęły się o godzinie 12:00 czasu lokalnego. Obiekt początkowo zlokalizowano w Austrii, niedaleko granicy państwowej. Załodze pułku śmigłowców nakazano ściganie nieznanego obiektu. Po chwili nad załogą przeleciał czarny obiekt o kształcie cygara. Otrzymali polecenie z ziemi zestrzelenia obiektu, jednak z opisu pilotów wynika, że maszyna zachowywała się bardzo dziwnie. Za każdym razem, gdy maszyna była na celowniku, natychmiast zmieniała kierunek. Po dwóch minutach kontaktu wzrokowego obiekt zniknął za chmurą i odleciał w kierunku Bratysławy, po chwili nie był już widoczny na radarze. – Link.

1986

UFO na poważnie historia ufo

Japonia Incydent z UFO podczas lotu 1628

Incydent podczas lotu 1628 w Japonii miał miejsce 17 listopada 1986 roku, kiedy to Boeing 747 linii Japan Airlines napotkał tajemniczy obiekt podczas swojego lotu nad Morzem Japońskim. Pilot JAL1628, Kenju Terauchi, twierdził, że obiekt ten był ogromny, błyszczący i poruszał się z niesamowitą prędkością. Incydent ten wywołał duże zamieszanie i stał się jednym z najbardziej znanych przypadków UFO w historii lotnictwa. – Link.

1983

UFO na poważnie historia ufo

UFO nad lotniskiem w Darłowie

Według badacza Dirka Vander Ploega, radar obsługiwany na lotnisku w Słupsku wykrył Niezidentyfikowany Obiekt Latający nad lotniskiem w Darłowie 6 czerwca 1983 roku. W odpowiedzi wysłano samoloty ze Słupska i Zegrza Pomorskiego. Pilot samolotu z Zegrza opisał obiekt jako metalicznie wyglądające cygaro, nieposiadające widocznych oznaczeń ani cech charakterystycznych dla samolotu. Po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z obiektem i próbie zestrzelenia go, obiekt nagle zniknął. – Link.

1978

UFO na poważnie historia ufo

Kręgi w zbożu i UFO

Kręgi w zbożu to duże wzory tworzone poprzez spłaszczenie roślin uprawnych, głównie znajdowane na południu Anglii. Niektórzy spekulują, że te kręgi to wiadomości od istot pozaziemskich, ale wiele z nich udowodniono jako dzieło ludzi. Proste formacje zaczęły pojawiać się pod koniec lat 70. XX wieku. Niektórzy badacze twierdzili, że precyzja i dokładność skomplikowanych wzorów oraz brak uszkodzeń roślin wyklucza ludzką ingerencję, jednak w 1991 roku dwie osoby z Southampton przyznały się do stworzenia ponad 200 kręgów w zbożu, co zniechęciło badaczy do dalszych badań. – Link.

1978

UFO na poważnie historia ufo

Fragment raportu GEPAN

Fragment Raportu GEPAN dla Komitetu Naukowego, czerwiec 1978: W 10 z 11 zbadanych przypadków, wniosek był taki, że świadkowie rzeczywiście obserwowali zjawisko materialne, które nie mogło zostać wyjaśnione jako zjawisko naturalne ani urządzenie stworzone przez człowieka. Jednym z ogólnych wniosków naszego obszernego raportu jest istnienie „maszyny latającej” z mechanizmami unoszenia i napędu wykraczającymi poza naszą obecną wiedzę. Należy zauważyć, że oryginalny raport wciąż jest tajny i nie jest publicznie dostępny. Ponadto raport koncentruje się przede wszystkim na przypadkach UFO we Francji i zawiera szczegółową analizę przypadku UFO z Teheranu. – Link.
GEPAN to oficjalna francuska organizacja, która była odpowiedzialna za badanie zjawiska UFO w latach 1977-1988, pod nadzorem CNES. W 1988 roku Gepan został zastąpiony przez SEPRA, a ostatecznie GEIPAN.

1977

UFO na poważnie historia ufo

Francja, Mirage IV i incydent z UFO

W dniu 7 marca 1977 roku, o godzinie 20:34, Major René Giraud i Kapitan Jean Paul Abraham, wracając z ćwiczeń na pokładzie supersonicznego bombowca Mirage IV, zdolnego do przenoszenia broni jądrowej, zauważyli tajemnicze światło zbliżające się do ich samolotu z prawej strony. Początkowo sądzili, że to może być inny samolot. Jednak gdy skontaktowali się z kontrolą lotów w Contrexéville, okazało się, że radar na ziemi nie wykrywał żadnego obiektu. Mimo prób unikania obiektu ten wydawał się śledzić ich ruchy. Po pewnym czasie obiekt nagle zmienił kurs i zniknął. Giraud podkreślił, że mimo zniknięcia obiektu, nadal czuli się obserwowani i przeczuwali, że obiekt może powrócić. Faktycznie, około 45 sekund później wrócił, co zmusiło załogę do kolejnych manewrów unikowych. Obiekt naśladował ich ruchy i ostatecznie odleciał z niesamowitą prędkością, pozostawiając dziwny ślad. – Raport Cometa, strona 19.

1976

UFO na poważnie historia ufo

Teheran, Iran Incydent z UFO

Obserwacja radarowa i wizualna niezidentyfikowanego obiektu latającego (UFO) nad stolicą Iranu, Teheranem, 19 września 1976 roku. W trakcie tego incydentu dwa myśliwce F-4 Phantom II z irańskich Sił Powietrznych zgłosiły utratę funkcjonalności i łączności, gdy zbliżyli się do obiektu. Po wycofaniu się z obszaru obiektu problemy ustały. Jeden z samolotów zgłosił także tymczasową awarię systemów uzbrojenia, gdy załoga przygotowywała się do otwarcia ognia. Obiekt opisano jako 'błyskający intensywnymi czerwonymi, zielonymi, pomarańczowymi i niebieskimi światłami tak jasnymi, że nie można było dostrzec jego budowy. – Link.

1975

UFO na poważnie historia ufo

Belgia incydent z UFO

W nocy 3 września 1975 roku, nad Cambrai, pilot Mirage 3, Jack Krine i jego partner doświadczyli tajemniczego spotkania w powietrzu. Podczas nocnych ćwiczeń, zauważyli niezidentyfikowany obiekt, który wydawał się być prosto z filmu science-fiction. Ten obiekt, który na początku wyglądał jak kadłub samolotu pasażerskiego, miał około 40 metrów długości, zwężał się na obu końcach, a jego boczne ściany były pokryte rzędami trójkątnych okien. Co najbardziej zadziwiające, nie posiadał skrzydeł. – Link.

1971

UFO na poważnie historia ufo

Fotografie UFO, USS Trepang

Zdjęcia są uważane za pochodzące z okrętu podwodnego USS Trepang SSN 674, gdy ten podróżował między Islandią a norweską wyspą Jan Mayen w marcu 1971 roku. – Link.

1971

UFO na poważnie historia ufo

Zdjęcie UFO nad jeziorem Cote

Zdjęcie zostało zrobione z samolotu, rankiem 4 września 1971 roku przez zespół z Narodowego Instytutu Geograficznego Kostaryki, który badał potencjalny wpływ projektu hydroelektrycznego, który był planowany w okolicach wulkanu Arenal. Laboratorium w Kostaryce jako pierwsze przetworzyło zdjęcie i oszacowało, że dysk ma prawie 67 metrów średnicy. Zdjęcie i negatyw dotarły również do Francji, gdzie również zostały poddane analizie i uznane za autentyczne. – Link.

1969

UFO na poważnie historia ufo

Organizacja MUFON

Mutual UFO Network (MUFON) to organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, składająca się głównie z ochotników cywilnych, którzy badają zgłoszenia dotyczące obserwacji UFO. Jest to jedna z najstarszych i największych organizacji tego typu na świecie, licząca ponad 4 000 członków, z oddziałami i przedstawicielami w ponad 43 krajach. Niemniej jednak organizacja ta spotkała się z krytyką z powodu stosowania pseudonauki, niektórzy krytycy twierdzą, że badacze nie stosują się do metody naukowej. – Link.

1969

UFO na poważnie historia ufo

Komitet CONDON – Raport

Komitet Condona to nieformalna nazwa projektu UFO Uniwersytetu Kolorado, grupy finansowanej przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych w latach 1966–1968, w celu badania niezidentyfikowanych obiektów latających pod kierownictwem fizyka Edwarda Cordona. Następnie Siły Powietrzne poprosiły Narodową Akademię Nauk o „niezależną ocenę zakresu, metodologii i wyników” Komitetu. Zespół pod przewodnictwem astronoma z Yale, Geralda M. Clemence’a, analizował Raport przez sześć tygodni i doszedł do wniosku, że „na podstawie obecnej wiedzy najmniej prawdopodobnym wyjaśnieniem UFO są hipotezy dotyczące wizyt inteligentnych istot pozaziemskich” oraz że „nie ma uzasadnienia dla nadawania priorytetu badaniom UFO na podstawie danych z ostatnich dwóch dziesięcioleci”. – Link.

1967

UFO na poważnie historia ufo

UFO nad bazą lotniczą Malmstrom

W marcu 1967 roku w bazie Malmstrom AFB w Montanie doszło do niezwykłego zdarzenia związanego z UFO. Jedna z załóg lotniczych zauważyła dziwne światła na niebie, które później potwierdzili inni świadkowie. Kapitan Robert Salas otrzymał informacje o tych obserwacjach, lecz początkowo zignorował je. Jednakże wkrótce potem zgłoszono obecność UFO niedaleko bramy wjazdowej, a jeden z pocisków nuklearnych wszedł w stan „NO-GO”. Podobne incydenty miały miejsce przy kompleksach startowych Echo-Flight, co doprowadziło do wyłączenia wielu międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Zespoły interwencyjne wysłane na miejsce zdarzenia także potwierdziły obserwacje UFO. Pociski pozostawały wyłączone przez większość dnia, a kolejne śledztwa nie były w stanie znaleźć technicznego wyjaśnienia przyczyny ich wyłączenia, co pozostawiło to zdarzenie związanego z UFO niewyjaśnionym.- Link.

1969

UFO na poważnie historia ufo

Jimmy Carter i UFO

Jimmy Carter, gdy był jeszcze gubernatorem stanu Georgia, oświadczył, że widział UFO podczas pobytu w Leary, stanie Georgia, w 1969 roku. Carter opisał UFO jako dziwny, jasny, biały obiekt, mniej więcej tak jasny, jak Księżyc, który ruszył w jego kierunku, następnie zatrzymał się i zmienił kolor, najpierw na niebieski, potem na czerwony, a następnie z powrotem na biały, po czym odleciał. Z raportu wynika, że świadkami wydarzenia było około 12 osób. Carter ogłosił, że jeśli zostanie prezydentem, udostępni społeczeństwu i naukowcom wszystkie informacje, jakie posiada USA. Ostatecznie, pomimo swoich wcześniejszych zapewnień, po zostaniu prezydentem Carter zdystansował się od ujawnienia informacji, powołując się na 'konsekwencje dla obronności’. – Link.

1966

UFO na poważnie historia ufo

UFO nad szkołą Westall

Około godziny 11:00 rano w środę, 6 kwietnia 1966 roku, uczniowie i personel Westall High School zgłosili obserwację latającego obiektu. Opisano go jako szary (lub srebrno-zielony) statek w kształcie talerza o delikatnym odcieniu fioletu i wielkości około dwukrotnie większej niż samochód rodzinny. Według relacji uczniów obiekt opadał, przeleciał nad szkołą, zniknął za drzewami i wylądował na pobliskim polu, a potem wzbił się w powietrze i zniknął. Pojawiły się także doniesienia, że miejsce to zostało później zbadane przez policję i wojsko, a obiekt miał być ścigany przez pięć samolotów. – Link.

1964

UFO na poważnie historia ufo

Obserwacja Lonniego Zamory

Funkcjonariusz policji Lonnie Zamora zobaczył dwie istoty obok lśniącego obiektu, który później wzniósł się w powietrze. – Link.

1961

UFO na poważnie historia ufo

Porwanie Betty i Barneya Hilla

Uprowadzenie Betty i Barneya Hilla, miało miejsce 19 września 1961 roku i jest jednym z najbardziej znanych przypadków domniemanych porwań przez obcych w historii. Para twierdziła, że została porwana przez istoty pozaziemskie podczas podróży samochodem przez White Mountains w New Hampshire. Ich szczegółowe relacje i badania hipnotyczne wykazały wspólne elementy, co wzbudziło kontrowersje. – Link.

1957

UFO na poważnie historia ufo

Alarm UFO w Narodowej Obronie Powietrznej NORAD

W dniu 20 września 1957 r. ogłoszono alarm obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych. Przez kolejne pół godziny amerykańskie radary śledziły dwa lub trzy hipersoniczne obiekty, które przelatywały przez dwa stany oraz przez terytorium Kanady. – Link.

1956

UFO na poważnie historia ufo

Major Keyhoe i organizacja NICAP

Major Korpusu Piechoty Morskiej, który stał się jednym z wiodących działaczy w badaniach zjawisk UFO i został dyrektorem NICAP, Keyhoe był przekonany, że jesteśmy odwiedzani przez obiekty pozaziemskie. Organizacja NICAP miała na celu zbieranie, analizowanie i udostępnianie informacji na temat niezidentyfikowanych obiektów latających oraz promowanie otwartego i naukowego podejścia – Link.

1956

UFO na poważnie historia ufo

Incydent w Lakenheath-Bentwaters

Incydent nad bazami lotniczymi Lakenheath-Bentwaters to seria obserwacji radarowych i wzrokowych niezidentyfikowanych obiektów latających nad bazami lotniczymi na wschodnim wybrzeżu Anglii w nocy z 13 na 14 sierpnia 1956 roku, w którym uczestniczyli personel Królewskich Sił Powietrznych (RAF) i Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF). O godzinie 22:55 wykryto cel zbliżający się do Bentwaters od wschodu, poruszający się z niezwykle dużą prędkością, szacowaną na 3 200–6 400 km/h. Obiekt zniknął na chwilę, gdy przeleciał nad bazą, a następnie pojawił się na zachodzie. W trakcie przelotu obiektu nad bazą obserwowano na ziemi szybko poruszające się białe światło. Pilot C-47, który znajdował się na wysokości 1 200 m nad Bentwaters, również zgłosił, że to dostrzegł. – Link.

1952

UFO na poważnie historia ufo

Memorandum Chadwella

H. Marshall Chadwell był dyrektorem wywiadu naukowego CIA i bardzo interesował się problemem UFO. W tej notatce zaadresowanej do dyrektora CIA, generała Waltera Bedella Smitha, Chadwell napisał: W tej chwili doniesienia o incydentach przekonują nas, że dzieje się coś, na co należy natychmiast zwrócić uwagę. Obserwacje niewyjaśnionych obiektów na dużych wysokościach i przemieszczających się z dużą prędkością w pobliżu głównych instalacji obronnych USA. Ich natura jest taka, że nie da się ich zaklasyfikować jako zjawiska naturalne ani jako znane statki powietrzne. – Link1, Link2.

1952

UFO na poważnie historia ufo

UFO nad Waszyngtonem w 1952 r.

Od 12 do 29 lipca 1952 roku, wielu świadków, w tym piloci i kontrolerzy lotów, zauważyło jasne światła na niebie. Raporty mówiły o szybko poruszających się światłach i obiektach, które wykazywały niezwykłe i gwałtowne manewry – Link. Incydent ten przyciągnął dużą uwagę mediów, a także zaniepokoił rząd Stanów Zjednoczonych. Oświadczenie Sił powietrznych na konferencji prasowej; Według Generała Samforda, od 1947 roku do czasu przeprowadzenia wywiadu (czyli przez około pięć lat) zgromadzono od 1000 do 2000 raportów. „Ogromna większość” z nich mogła być wyjaśniona jako żarty, oszustwa, błędy lub zjawiska naturalne. Pozostałe obserwacje, dokonane przez „wiarygodnych obserwatorów opisują rzeczy stosunkowo niewiarygodne”. – Link.

1952

UFO na poważnie historia ufo

Projekt Blue Book

Projekt Blue Book (Projekt Błękitna Księga) był programem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych realizowanym w latach 1952–1969, którego głównym celem było badanie raportów o niezidentyfikowanych obiektach latających (UFO) i ocena, czy stanowią one jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Projekt Blue Book zbadał tysiące zgłoszeń UFO, z których przeważająca większość okazała się być zwyczajnymi obiektami lub naturalnymi zjawiskami. Tylko niewielki procent pozostał niewyjaśniony. Końcowy Raport Projektu Bluebook ostatecznie stwierdzał, że było to marnotrawstwo czasu i pieniędzy podatników, oficjalnie ogłaszając, że 22-letnie dochodzenie nie wykazało ani przekonujących dowodów na lądowanie istot pozaziemskich, ani znaczącego zagrożenia dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego. Link.

1951

UFO na poważnie historia ufo

Światła Lubbock / Fenomen Lubbock

W nocy z 25 na 26 sierpnia 1951 roku kilkoro osób zauważyło tajemnicze światła na niebie nad Lubbock. Świadkowie opisali te światła jako jasne punkty świetlne, które poruszały się na niebie w formacji. Obserwacja została zbadana przez naukowców z Texas Tech University. Badacze próbowali wyjaśnić te zjawiska, sugerując różne teorie, w tym odbicia świetlne od ptaków, balonów meteorologicznych, czy satelitów. Niektóre z tych teorii zostały ostatecznie odrzucone. – Link.

1951

UFO na poważnie historia ufo

Wywiad USAF: Raport pilota

Raport opisuje dość bliskie spotkanie z UFO, które miało miejsce 9 lipca 1951 roku. Pilot samolotu myśliwskiego F-51 z bazy lotniczej Lawson w stanie Georgia dostarczył dość szczegółowe informacje, które zostały zapisane w raporcie. Obiekt został opisany jako płaski z góry i z dołu, widziany z przodu miał zaokrąglone krawędzie i był lekko pochylony. Z góry obiekt był całkowicie okrągły i obracał się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie wyglądał na wykonany z aluminium. Zaobserwowano tylko jeden obiekt. Miał kolor słonecznej bieli. Nie było widocznych smug kondensacyjnych, emisji spalin ani widocznego systemu napędu. Opisany był jako poruszający się z ogromną prędkością. Pilot twierdzi, że obiekt znajdował się w odległości około 90 do 120 metrów od samolotu, a jego średnica wynosiła od 3 do 4,5 metra. Pilot stwierdził, że odczuł zakłócenie w powietrzu, które opisał jako 'wstrząs’, gdy obiekt przeleciał pod samolotem. Pilot jest uważany przez swoich współpracowników za osobę niezwykle wiarygodną, o dojrzałym osądzie i godnego zaufania obserwatora. – Link1, Link2.

1950

UFO na poważnie historia ufo

Projekt Magnet – Raport UFO

Projekt Magnet był programem badawczym dotyczącym niezidentyfikowanych obiektów latających, który został utworzony w grudniu 1950 roku. Wilbert Smith został zatrudniony przez rząd Kanady (Departament Transportu) do badania UFO. Formalnie projekt działał do połowy 1954 roku, a nieformalnie (bez finansowania rządowego) do śmierci Smitha w 1962 roku. Z raportu wynika, że UFO mogą mieć pochodzenie pozaziemskie ze względu na ich rozmiar, prędkość, wysokość lotu i zwrotność, przewyższające znaną nam technologię. – Link.
Jesteśmy zmuszeni do wniosku, że pojazdy te prawdopodobnie mają pochodzenie pozaziemskie, pomimo naszych uprzedzeń w przeciwnym kierunku…” – Czytamy na 11 stronie raportu.
Raport Projektu Magnet – Link.

1950

UFO na poważnie historia ufo

UFO z McMinnville

UFO z McMinnville to słynne wydarzenie z 1950 roku, w którym małżeństwo Trent twierdziło, że sfotografowało nietypowy obiekt latający w swoim ogrodzie w miejscowości McMinnville w stanie Oregon. – Link.

1949

UFO na poważnie historia ufo

Ochrona Kluczowych Instalacji

31 stycznia 1949 roku FBI wydało memorandum na temat UFO, zatytułowane „Ochrona Kluczowych Instalacji”. Tajny dokument został wysłany do dyrektora FBI J. Edgara Hoovera, szefa działu wywiadu wojskowego G-2, Biura Wywiadu Marynarki Wojennej oraz Biura Dochodzeń Specjalnych Sił Powietrznych. Oto kluczowe stwierdzenie zawarte w dokumencie: „Służby wywiadowcze armii niedawno oznajmiły, że 'Sprawa Niezidentyfikowanych Pojazdów Powietrznych’ lub 'Niezidentyfikowanych Zjawisk Powietrznych’, znanych również jako 'Latające Dyski’, 'Latające Talerze’ i 'Kule Ognia’, jest uważana za informację o najwyższym stopniu tajności przez oficerów wywiadu zarówno armii, jak i Sił Powietrznych”. W dokumencie wspomina się na przykład o niemal kolizji komercyjnego samolotu pasażerskiego z dużym obiektem typu „rakieta z oknami”, który podróżował z oszałamiającą prędkością szacowaną na 4350 km/h. Poważniejsze były jednak przypadki wtargnięć nieznanych obiektów na teren wrażliwej przestrzeni powietrznej w okolicach instalacji atomowej w Los Alamos, w Nowym Meksyku. – Link1, Link2, Link3.

1948

UFO na poważnie historia ufo

Projekt Sign – Raport

Projekt Sign był oficjalnym badaniem amerykańskiego rządu dotyczącym niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO), prowadzonym przez Siły Powietrzne USA i aktywnym przez większość 1948 roku. Projekt Sign był wynikiem rekomendacji generała Nathana F. Twininga, który uznał, że zgłaszane zjawisko „było czymś realnym, a nie wymysłem, czy fikcją”. Ostateczny raport Projektu Sign, opublikowany na początku 1949 roku, stwierdzał, że chociaż niektóre UFO wydawały się być rzeczywistymi statkami powietrznymi, to nie było wystarczających danych, aby określić ich pochodzenie. Jednak przed tym ostatecznym raportem, oficjalnie argumentowano, że obiekty są prawdopodobnie pochodzenia pozaziemskiego i większość personelu projektu poparła tę hipotezę, jednak ta została ostatecznie odrzucona ze względu na brak jednoznacznych dowodów. W 1948 roku projekt Sign został zreorganizowany i przemianowany na Projekt Grudge, który później w 1952 roku zmienił nazwę na Projekt Blue Book. – Link.

1947

UFO na poważnie historia ufo

List do generała Sił Powietrznych

W dniu 23 września 1947 roku generał Nathan Twining, szef Dowództwa Zaopatrzenia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (AMC), napisał poufny list do generała Sił Powietrznych George’a Schulgena w sprawie tajemniczych „latających dysków”. W liście stwierdził, że obiekty te są „rzeczywiste, a nie wymyślone czy też fikcyjne”. Twining przyznał, że mogą być one związane z zjawiskami naturalnymi, takimi jak na przykład meteoryty. Jednakże opisane cechy ich działania, takie jak niezwykłe zdolności wznoszenia, manewrowania i zachowania, sugerują możliwość, że niektóre z tych obiektów mogą być kontrolowane manualnie, automatycznie lub zdalnie. W liście Twining wymienił także kilka charakterystycznych cech zgłaszanych obiektów UFO: były one zazwyczaj ciche, miały metaliczną lub odbijającą światło powierzchnię, nie zostawiały śladów, opisywane w kształcie okrągłym lub eliptycznym. – Link.

1947

UFO na poważnie historia ufo

Raport FBI

Raport FBI z 18 lipca 1947 roku informuje, że niezidentyfikowane obiekty latające (UFO), znane także jako „latające spodki”, zostały zaobserwowane w różnych miejscach na świecie, w tym w Meksyku, Nowym Orleanie, Filadelfii, Nowym Jorku, Bostonie, Halifaxie, Paryżu, Mediolanie, Bolonii, Jugosławii i Albanii. – Link.

1947

UFO na poważnie historia ufo

Incydent w Roswell

W lipcu 1947 roku w Roswell w stanie Nowy Meksyk doszło do tajemniczego incydentu, który stał się najgłośniejszym wydarzeniem w historii UFO. Ostatecznie według oficjalnej wersji stwierdzono, że odnaleziono szczątki balonu meteorologicznego. – Link. Jednak przed tym Biuletyn radiowy Roswell ABC News z 1947 r. informował, że Siły Powietrzne ogłosiły, pozyskanie latającego dysku. – Link.

1947

UFO na poważnie historia ufo

Kenneth Arnold – Obserwacja UFO

Obserwacja UFO Kennetha Arnolda miała miejsce 24 czerwca 1947 roku, kiedy pilot Kenneth Arnold twierdził, że widział ciąg dziewięciu błyszczących niezidentyfikowanych obiektów latających przelatujących obok góry Mount Rainier z prędkościami, które Arnold oszacował na co najmniej 1200 mil na godzinę (około 1932 km/h). Opis obiektów szybko zachęcił prasę do użycia terminów „latający spodek” i „latający dysk” jako popularnych określeń dla UFO. – Link.

1946

UFO na poważnie historia ufo

Skandynawskie rakiety widmo

W 1946 roku rozpoczęła się seria tajemniczych obserwacji „rakiet widmo”, a pierwsze raporty fińskich obserwatorów pojawiły się w lutym. Do końca roku dokonano ponad 2000 obserwacji, niektóre były poparte danymi radarowymi. Większość była prawdopodobnie meteorytami. 14 sierpnia 1946 roku „New York Times” doniósł, że podsekretarz stanu Dean Acheson, był bardzo zainteresowany raportami o rakietach widmo, podobnie jak wywiad Sił Powietrznych USA. Ostatecznie oficjalna opinia szwedzkiej i amerykańskiej armii pozostaje niejasna, a ściśle tajny dokument USAFE (United States Air Force Europe) z 4 listopada 1948 roku wskazuje, że przynajmniej niektórzy śledczy uważali, że rakiety widmo, a później „latające spodki”, miały pozaziemskie pochodzenie. – Link.

1944

UFO na poważnie historia ufo

Foo fighters

Podczas II wojny światowej zarówno Królewskie Siły Powietrzne (RAF), jak i amerykański personel wojskowy zgłaszał obserwacje dziwnych świateł, które podążały za ich samolotami. Obserwacje rozpoczęły się już w 1942 roku dla RAF-u i w październiku 1944 roku dla amerykańskich załóg stacjonujących w Belgii. Początkowo te światła były mylone z samolotami wroga, ale wkrótce stały się znane jako „foo fighters” i opisywano je jako szybko poruszające się swiatła o różnych kolorach. Oficjalnie zgłaszane od listopada 1944 roku. W grudniu 1944 roku Dowództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych w Paryżu wydało oświadczenie prasowe, oficjalnie opisując zjawisko jako „nową niemiecką broń”. Po wojnie panel Robertsona zbadał te raporty i sugerował możliwe wyjaśnienia, takie jak zjawiska elektrostatyczne lub elektromagnetyczne, lub odbicia światła od kryształków lodu. – Link.

1942

UFO na poważnie historia ufo

Bitwa o Los Angeles

Bitwa o Los Angeles to wydarzenie, które miało miejsce 24 lutego 1942 roku w czasie II wojny światowej, gdy amerykańskie siły obronne otworzyły ogień do niezidentyfikowanego obiektu latającego nad Los Angeles. Mimo intensywnego ostrzału nie udało się zestrzelić obiektu, który ostatecznie zniknął, co wywołało kontrowersje i spekulacje na temat tego, co to mogło być. – Link.
Oryginalny materiał filmowy. – Link.

1936

UFO na poważnie historia ufo

Włochy fala obserwacji UFO

W latach 1933-1940 odnotowano wiele obserwacji UFO we Włoszech, a szczególnie interesującym przypadkiem była masowa obserwacja w sierpniu 1936 roku. Wtedy to, nad Mestre i Wenecją, zaobserwowano dwa latające spodki o kształcie przypominającym Saturna, które podążały za cylindrycznym obiektem z oknami. – Link.

1933

UFO na poważnie historia ufo

UFO Mussoliniego – faszystowskie akta UFO

Telegram rządowy Włoskiego rządu z czerwca 1933 roku oznaczony jako „wysoce poufny”, pochodzący od Dyrektora ds. Specjalnych: „Na osobisty rozkaz Il Duce (czyli Mussoliniego), absolutnie nie wolno wspominać o domniemanym lądowaniu nieznanego statku powietrznego na terytorium narodowym – to także dotyczy dzisiejszych informacji przeznaczonych do opublikowania przez Agencję Stefani [i] indywidualnych dziennikarzy – Za niedostosowanie się będzie egzekwowana najwyższa kara przez Trybunał Bezpieczeństwa Państwa.

Rzekomy obiekt miał się rozbić lub wylądować niedaleko miejscowości Magenta w Lombardii we Włoszech 11 kwietnia 1933 r. Pozyskany obiekt miał być przechowany w hangarach firmy SIAI Marchetti w Vergiate. Mussolini uważał, że to „niekonwencjonalne urządzenie latające” mogło być tajną bronią Francji, Wielkiej Brytanii lub Niemiec, ale zdaje się, że Guglielmo Marconi wierzył, że obiekt ma charakter pozaziemski. – Link.

1896

UFO na poważnie historia ufo

Tajemnicze sterowce

Zjawisko tajemniczych sterowców lub sterowców-widmo było obserwowane przez tysiące ludzi na terenie Stanów Zjednoczonych pod koniec 1896 roku i na początku 1897 roku. – Link. Więcej informacji na ten temat znajduje się w książce Johna Keela „Why UFOs: Operation Trojan Horse”

1566

UFO na poważnie historia ufo

Szwajcaria – Zjawisko nad Bazyleą

W 1566 roku nad Bazyleą, w Szwajcarii, miała miejsce seria masowych obserwacji zjawisk. Broszura bazylejska opisuje nietypowe wschody i zachody słońca. Mówiono, że zjawiska niebiańskie „walczyły” ze sobą w postaci licznych czerwonych i czarnych kul na niebie przed wschodem słońca. Obserwacja była omawiana przez historyków i meteorologów. Niektórzy ufolodzy interpretują to zjawisko jako bitwę na niebie pomiędzy niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Natomiast historyk Samuel Cocciusa opisuje wydarzenie jako religijne. – Link.

1561

UFO na poważnie historia ufo

Niemcy – Zjawisko nad Norymbergą

14 kwietnia 1561 roku, zbiorowa obserwacja zjawiska atmosferycznego lub niezidentyfikowanych obiektów latających. Między godziną 4, a 5 rano, nad Norymbergą pojawiło się dziwne zjawisko na słońcu. W centrum słońca ukazały się dwa krwistoczerwone łuki, przypominające księżyc w ostatniej kwadrze. Wokół słońca widziano czerwone i czarne kule, cylindryczne obiekty oraz inne niezidentyfikowane obiekty, które wydawały się ze sobą walczyć, aż w końcu spadły na ziemię i zniknęły w ogromnym dymie, gdy pojawiło się coś w rodzaju długiej i czarnej włóczni. – Link.

– Dokumenty
– Informacje
– Obserwacje
– Obserwacje Wojskowe

You may also like...

Subskrybuj
Powiadom o
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Amx

Bardzo dobre zestawienie.
Brakuje jednak tzw. foo fighters z czasów II Wojny Światowej. Doniesienia o nich są wiarygodne, pochodzące od pilotów wojskowych..

Marszek

Niektóre z tych przypadków omówiono szerzej na kanale kosmiczne opowieści tak jak wspomniane foo fighters. Ogólnie bardzo dobra lista i rzetelne podejście

Ufobezstereotypow

Zacne zestawienie. Ogrom pracy! Wiem, ze tego typu chronologię możnaby poszerzac w nieskoñczonosc lecz przydaloby się dodać:
Emilcin
Travisa Waltona
Ujawnienie się Boba Lazara
Odkrycie dokumentow MJ12
I nawet… Szturm na Strefę 51… Jako ważny sygnał od społeczenstwa amerykańskiego, ze o UFO nie zapomniał 😉
To tylko sugestie tho. Kibicuję i gratuluję
Mateusz Kijewski

gorgo

Na stronie jest cały artykuł odnośnie Lazara, polecam się zapoznać 😉 Ani jego ani jego doniesień nie można traktować poważnie w dyskusji na temat UAP

Ciekawe zjawisko pojawiło się również nad Polską w roku 1892, rozpisywano się o nim w wielu krajach, w szczególności w USA. W tamtym czasie spekulowano, że może to być niemiecka technologia, jednak opis jest na tyle zbliżony do dzisiejszych opisów UAP, że warto o nim pamiętać.

„A few nights ago the inhabitants of Warsaw were startled by an intensely bright light that fell from the sky upon the city. All eyes were turned upward, but nothing could be seen save a path of light that ended in a small focus. Many people in their excitement thought it was a comet in close proximity to the earth, and were greatly frightened. Suddenly the ray of light swept in another direction, and when their eyes became accustomed to the darkness that followed they could see far up in the sky a balloon. Then it dawned upon the people that it was an electric search light that had caused the brilliant illumination and that the Germans were continuing their observations of Russian defences with its aid.

The balloon remained over the city until 1 o’clock in the morning, when the light was extinguished and the balloon, heading westward toward the frontier of Prussia, disappeared. Later another balloon was seen over the Proushkorf railway station. It remained stationary for a time and then started in the direction of the fort works near Kelets, where it hovered a while, when it returned across the frontier.
Modern Warfare Knocked Sky High.

Reports of similar occurrences have been received from Sosnovisty and other places along the frontier. The balloons came from Prussian Silesia in the night time and projected the rays of powerful search lights in every direction. The balloons, which were at a great height, remained stationary, sometimes for the space of 40 minutes, and would then proceed in any desired direction. There is no doubt that the steering apparatus, whatever it is, is admirably adapted for its purposes, for the balloons apparently answer to it as readily as does a vessel to its helm.”

Źródło: link