Senacka Komisja ds. Wywiadu: propozycje dotyczące UAP

Share

Ustawa FY 2025 Intelligence Authorization Act (IAA) (S. 4443), zatwierdzona jednogłośnie przez Senacką Komisję ds. Wywiadu (SSCI) 22 maja 2024 roku, została opublikowana i zawiera kilka propozycji przepisów dotyczących UAP (strony 215-218):

Zapisy dotyczące UAP zostały odrzucone i nie będą podlegać głosowaniu w izbie reprezentantów. Łącznie odrzucono 4 poprawki dotyczące UAP na rok budżetowy 2025 (NDAA):

• Poprawka nr 75, zgłoszona przez Roberta Garcię, oparta na UAP Disclosure Act (poprawka Schumera).
• Poprawka nr 3, zgłoszona przez Roberta Garcię i Glenna Grothmana, wymagająca, aby Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ustanowiła system raportowania UAP dla lotnictwa cywilnego.
• Poprawka nr 154, zgłoszona przez Tima Burchetta, zobowiązuje prezydenta do odtajnienia wszystkich dokumentów dotyczących UAP.
• Poprawka nr 369, zgłoszona przez Roberta Garcię, dotycząca AARO.

– 12/06/2024

uap

Sekcja 1001 – Zleca GAO (Government Accountability Office) przeprowadzenie przeglądu działalności AARO. GAO, będące niezależną agencją wspierającą Kongres, ma ocenić, czy AARO realizuje swoje zadania i wymogi nałożone przez wcześniejsze ustawy. Przegląd ten może obejmować między innymi proces raportowania i koordynacji działań związanych z UAP z Departamentem Obrony, wywiadem oraz innymi agencjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Może również obejmować ocenę ostatnich raportów AARO dotyczących historii zaangażowania rządu USA w sprawy UAP.

Sekcja 1002 – Zawiera techniczne zmiany o niewielkim znaczeniu.

Sekcja 1003 – Przedłuża na rok budżetowy 2025 zapis z ustawy o autoryzacji wywiadu na rok 2024, który zakazuje finansowania programów UAP kontrolowanych przez wywiad, chyba że Dyrektor Wywiadu Narodowego przekaże szczegóły dotyczące tych programów odpowiednim komisjom kongresowym i liderom Kongresu.

Oprócz przepisów dotyczących UAP opisanych powyżej, ustawa zawiera 28 stron (strony 181-208) proponowanych przepisów mających na celu zwiększenie ochrony sygnalistów, którzy byli lub są członkami wywiadu. Izba Reprezentantów rozpatrzy te propozycje ustawowe pod koniec tego miesiąca.

You may also like...