Projekt Blue Beam – Wyjaśniamy mit teorii spiskowej

Share

Projekt Blue Beam to teoria spiskowa, która od długiego czasu krąży w internecie. Według niej, NASA i Organizacja Narodów Zjednoczonych mają planować wykorzystanie zaawansowanej technologii do stworzenia fałszywej inwazji obcych oraz inscenizacji ponownego przyjścia Chrystusa, w celu wprowadzenia nowego światowego porządku pod przywództwem Antychrysta. Teoria ta została po raz pierwszy przedstawiona przez Serge’a Monasta, kanadyjskiego dziennikarza śledczego i teoretyka spiskowego, w 1994 roku. Od tego czasu zdobyła popularność w niektórych kręgach osób, które widzą w niej ostrzeżenie o nadchodzącym globalnym spisku.

projekt blue beam
Ilustracja AI Projekt Blue Beam

Projekt Blue BeamGeneza

Projekt Blue Beam był oparty na rzekomo ujawnionym dokumencie NASA, który Monast twierdził, że uzyskał z anonimowego źródła. Jednak Monast nigdy nie dostarczył żadnego dowodu na autentyczność lub nawet istnienie tego dokumentu. Twierdził też, że jest prześladowany przez władze za ujawnienie tego tajnego planu i że jego życie jest w niebezpieczeństwie. Monast zmarł w 1996 roku na atak serca w wieku 51 lat. Niektórzy z jego zwolenników uważają, że został zamordowany przez spiskowców, aby go uciszyć.

Na teorię Monasta miały wpływ jego przekonania religijne i poglądy polityczne. Był członkiem Kanadyjskiej Partii „Social Credit Party of Canada”, która opowiadała się za sprawiedliwością społeczną i reformami gospodarczymi opartymi na zasadach chrześcijańskich. Sprzeciwiał się również globalizacji i sekularyzacji, postrzegając je jako zagrożenie dla swojej wiary i wartości. Uważał, że Projekt Blue Beam był częścią satanistycznego spisku mającego na celu zniszczenie chrześcijaństwa i stworzenie rządu jednego świata pod przywództwem fałszywego Antychrysta.

Teoria Monasta ewoluowała wraz z upływem czasu, w miarę jak jego zwolennicy dołączali do niej kolejne wydarzenia, zjawiska i technologie. Na przykład wielu wyznawców łączy Projekt Blue Beam z 5G i programem HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), który jest projektem naukowym mającym na celu badanie jonosfery w celach komunikacyjnych i monitoringu. Twierdzą, że HAARP może wpływać na ludzkie mózgi, manipulować pogodą, powodować trzęsienia ziemi i tworzyć obrazy holograficzne na niebie – dlatego uważają również, że obserwacje UFO (Niezidentyfikowane Obiekty Latające), kręgi w zbożu i inne anomalie są efektem testowania lub wdrażania Projektu Blue Beam.

Niektórzy zauważyli, że teoria Monasta jest podobna do fabuły niezrealizowanego projektu filmowego Star Trek: The God Thing, napisanego przez Gene’a Roddenberry’ego w 1975 roku. W tej historii potężna obca istota udaje Boga i próbuje przejąć kontrolę nad Ziemią. Załoga Enterprise musi ujawnić jej oszustwo i powstrzymać ją. Inni porównywali również Projekt Blue Beam do odcinka serialu Devil’s Due (Star Trek: The Next Generation), który został wyemitowany w 1991 roku. W tym odcinku oszustka udaje starożytną postać diabła i próbuje zniewolić planetę przy użyciu hologramów i sztuczek. Załoga Enterprise musi ujawnić jej oszustwo i uwolnić planetę. Oczywiście te podobieństwa mogą być przypadkowe. Nie ma dowodów na to, że Monast inspirował się Star Trekiem lub że Star Trek inspirował się Monastą.

UFO na powaznie
HAARP

Projekt Blue BeamTwierdzenia

Według pierwotnej wersji Projekt Blue Beam Monasta, realizacja planu obejmuje cztery etapy:

1- Wszędzie na świecie zostaną wywołane sztuczne trzęsienia ziemi w celu odkrycia starożytnych artefaktów, które podważą ustalone doktryny religijne.
2- Na niebie zostanie wyświetlony ogromny pokaz kosmiczny za pomocą hologramów i laserów, symulując inwazję kosmitów.
3- Symulacja Przyjścia Chrystusa: fałszywy mesjasz lub postać o nadprzyrodzonych zdolnościach pojawi się na ziemi w celu stworzenia jednej światowej religii i nowego porządku świata.
4- Kontrola umysłów poprzez fale elektromagnetyczne, aby ludzie myśleli, że Bóg przemawia do nich osobiście.

Monast twierdził, że powyższe etapy zostaną przeprowadzone przy użyciu zaawansowanej technologii opracowanej przez NASA i będą kontrolowane przez komputery połączone z satelitami. Twierdził również, że wydarzenia te zbiegną się w czasie z poważnymi kryzysami, zmianami politycznymi, takimi jak porozumienia pokojowe lub wojny.

Głównym celem Projektu Blue Beam jest nakłonienie ludzi do porzucenia swoich religii i przyjęcia nowej światowej religii opartej na humanizmie. Religia ta byłaby wprowadzona przez oszusta, który twierdziłby, że jest Chrystusem, który powrócił lub jest mesjaszem z kosmosu. Oszust ustanowiłby wtedy jeden rząd światowy i zyskałby absolutna władze nad ludzkością.

Dowody wspierające Projekt Blue Beam

Teoria nie ma naukowego ani wiarygodnego wsparcia, jednakże jej zwolennicy przedstawiają następujące argumenty:

 • spekulacje oparte na osobistych interpretacjach biblijnych proroctw
 • anegdotyczne relacje rzekomych świadków lub tak zwanych osób wtajemniczonych/świadomych
 • błędne interpretacje i zniekształcenia faktów naukowych lub zjawisk
 • inne teorie spiskowe
 • INWO 1994 – kolekcjonerska gra karciana illuminati

Przykłady:

Niektórzy wyznawcy powołują się na Księgę Objawienia jako źródło przepowiedni dotyczących Projektu Blue Beam. Twierdzą, że Antychryst będzie czynił fałszywe cuda i znaki, aby zwieść ludzi i że stworzy obraz samego siebie, który może mówić i powodować śmierć. Twierdzenia te opierają się jednak na dosłownym i wybiórczym odczytaniu wysoce symbolicznego i metaforycznego tekstu, który był różnie interpretowany przez różnych uczonych i wyznawców.

Niektórzy wyznawcy twierdzą, że widzieli dowody lub słyszeli o testowaniu, lub wdrażaniu Projektu Blue Beam. Opowiadają o dziwnych światłach i obiektach na niebie, a także o słyszeniu głosów w swoich głowach.

Niektórzy wyznawcy twierdzą, że Projekt Blue Beam jest poparty faktami naukowymi lub zjawiskami. Odwołują się do takich pojęć jak fizyka kwantowa, holografia, kontrola umysłu czy sztuczna inteligencja. Jednak twierdzenia te opierają się na nieporozumieniach lub błędnych interpretacjach tych pojęć.

Niektórzy wyznawcy twierdzą, że Projekt Blue Beam jest poparty wydarzeniami historycznymi lub bieżącymi. Wskazują na przykłady, takie jak incydent w Roswell, lądowanie Apollo na Księżycu, 11 września, przepowiednia Majów z 2012 roku, Covid-19, a także ostatnie zainteresowanie NASA nad zjawiskiem UAP.

Niektórzy wyznawcy twierdzą, że Projekt Blue Beam jest powiązany z innymi teoriami spiskowymi. Łączą to z tematami takimi jak masoneria, iluminaci, syjonizm, Watykan, ruch New Age czy reptilianami. Jednak twierdzenia te są oparte na spekulacjach i skojarzeniach bez żadnych solidnych dowodów. Nie wykazują żadnego związku przyczynowego ani logicznej spójności między tymi tematami. Są one również sprzeczne ze sobą w wielu aspektach.

Karty INWO (Illuminati: New World Order) są grą karcianą zaprojektowaną przez Steve’a Jacksona, która została wydana w 1994 roku. Kolekcja kart zawierają wiele różnych motywów, które są interpretowane przez niektóre osoby jako potwierdzenia rzekomych spisków i zdarzeń. Gra w swoim arsenale posiada ponad 400 kart, w tym między innymi: fałszywe lądowanie na Księżycu, atak terrorystyczny, epidemie, wojny, kontrole umysłu, hologramy i mesjasza.

Argumenty przeciwko Projektowi Blue Beam

Argumenty przeciwko Projektowi Blue Beam są znacznie bardziej przekonujące i oparte na solidnych podstawach. Oto główne elementy, które sprzeciwiają się teorii spiskowej:

 • logiczne argumenty oparte na zdrowym rozsądku i krytycznym myśleniu
 • fakty naukowe i zjawiska oparte na danych empirycznych i recenzowanych badaniach
 • wydarzenia historyczne i bieżące oparte na weryfikowalnych źródłach i wiarygodnych świadkach
 • etyczne i praktyczne rozważania oparte na wartościach moralnych i realistycznych scenariuszach
 • brak wiarygodnych źródeł i dowodów

Przykłady:

Projekt Blue Beam jest nielogiczny, ponieważ nie ma sensu, aby NASA i ONZ współpracowały przy takim projekcie. NASA to niezależna agencja finansowana przez rząd USA, podczas gdy ONZ to międzyrządowa organizacja złożona z 193 państw członkowskich. Każde państwo, organizacje i grupy na całym świecie mają różne cele, ideologie i interesy, które często kolidują ze sobą. Jest mało prawdopodobne, żeby wszyscy działali zgodnie w tak skomplikowanym spisku.

Projekt Blue Beam nie zgadza się z obecnym stanem technologii dostępnej dla NASA. Technologia potrzebna do stworzenia przekonującego oszustwa na skalę światową z udziałem hologramów na niebie, laserów, kontroli umysłu i nadprzyrodzonych wydarzeń jest daleko poza ich możliwościami.

Projekt Blue Beam jest niezgodny z historią, ponieważ nie pasuje do dotychczasowego dorobku NASA. Główną misją NASA jest prowadzenie badań i eksploracja kosmosu w celu zrozumienia wszechświata i znalezieniu innych form życia. Misja NASA obejmuje również monitorowanie i zrozumienie zmian klimatycznych na Ziemi. NASA nie wykazuje żadnych oznak udziału w tajnym spisku mającym na celu oszukiwanie lub zniewalanie ludzkości.

Projekt Blue Beam jest niepraktyczny, ponieważ napotkałby wiele przeszkód i zagrożeń, które uniemożliwiłyby jego realizację. Wymagałoby to wysokiego poziomu koordynacji i współpracy tysięcy spiskowców, którzy musieliby chronić swoje tajemnice przed wyciekiem lub ujawnieniem. Wymagałoby to również wysokiego poziomu zgodności i konformizmu wśród miliardów ludzi, którzy musieliby zaakceptować swoją nową rzeczywistość bez kwestionowania i oporu.

Teoria Projektu Blue Beam opiera się głównie na domysłach, spekulacjach i anonimowych informacjach pochodzących z internetu. Brakuje wiarygodnych źródeł lub dowodów potwierdzających istnienie tego projektu.

Większość ekspertów i naukowców odrzuca teorię Projektu Blue Beam z powodu braku podstaw naukowych i dowodów potwierdzających tę teorię, co sprawia, że społeczność naukowa nie traktuje jej poważnie.

Dlaczego o tym piszemy?
Niestety, nie udało mi się znaleźć żadnego krytycznego artykułu, który wyjaśniałby ten konkretny temat. Jest to niestety przykład, w którym polskie media preferują rozdmuchiwać teorie spiskowe, które cieszą się popularnością, zamiast podchodzić do nich w sposób krytyczny.
Ważne jest wyjaśnienie teorii spiskowych, takich jak Projekt Blue Beam, z kilku powodów:

 • szerzy dezinformację i zamieszanie na temat UFO oraz ich natury, pochodzenia i celu
 • dyskredytują i podważają wiarygodność NASA
 • opiera się na zniekształcaniu faktów na temat technologii i nauki, tworząc fałszywe oczekiwania i obawy wśród opinii publicznej
 • propagują atmosferę nieufności i paranoi w społeczeństwie

Podsumowując
Projekt Blue Beam to teoria spiskowa, która głosi, że NASA planuje wykorzystać zaawansowaną technologię do stworzenia fałszywej inwazji obcych i fałszywego przyjścia Chrystusa w celu ustanowienia nowego porządku świata pod przywództwem Antychrysta. Warto zauważyć, że w trakcie COVID-19 oraz obecnie prowadzonych badań NASA nad zjawiskami UAP (Niezidentyfikowane Zjawiska Anomalne), teoria Blue Beam ponownie zyskała na popularności, ponieważ jej scenariusz opiera się na wywołaniu kryzysu i fałszywej inwazji w celu uzyskania kontroli nad ludźmi. Jednak jest to bezpodstawna i absurdalna teoria, którą można łatwo obalić za pomocą logiki, nauki, historii i etyki.


Źródła:


You may also like...

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze