Ustawa odtajnienia UAP, Senatorowie dążą do przejrzystości

Share

Chuck Schumer lider większości w Senacie, wspólnie z innymi senatorami przedstawił projekt ustawy mający na celu zwiększenie przejrzystości oraz odtajnienie dokumentów w sprawie Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP). Ustawa ta nakazuje utworzenie zbioru dokumentów UAP, które mają być domyślnie udostępniane publicznie.

UAP DISCLOSURE

Po pięciu miesiącach od przedstawienia UAP Disclosure Act (UAPDA) przez Chucka Schumera, projekt ten przeszedł przez Senat. A w ostatnich dniach Izba Reprezentantów pracowała nad ostateczną wersją NDAA, niestety jej kluczowe elementy dotyczące UAP zostały usunięte przez wysoko postawionych przedstawicieli Partii Republikańskiej. Projektowi brakowało rzeczywistego wsparcia ze strony Białego Domu, wbrew twierdzeniom Daniela Sheehana, że prezydent popiera ustawę. Brak wsparcia dla ustawy ze strony kluczowych demokratów w Izbie Reprezentantów także przyczynił się do niekorzystnego rezultatu.
– 07/12/2023

Ostateczny projekt ustawy pojawił się 6 grudnia – Przepisy dotyczące UAP w Ustawie NDAA, H.R. 2670 na Rok 2024

Lider większości w Senacie, Chuck Schumer z Partii Demokratycznej, połączył siły z senatorem Mike’em Rounds z Partii Republikańskiej, wraz z senatorem Marco Rubio (R-FL), Wiceprzewodniczącym Komisji Wywiadu; senator Kristen Gillibrand (D-NY), Przewodniczącą Podkomisji ds. Nowych Zagrożeń i Możliwości dla Komisji ds. Sił Zbrojnych; senatorem Toddem Youngiem (R-IN) oraz senatorem Martinem Heinrichem (D-NM), w celu zwiększenie przejrzystości w zakresie Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP) oraz dalszego otwarcia na badania naukowe. Ustawa ta została przedstawiona jako poprawka do Ustawy o Autoryzacji Obrony Narodowej (NDAA), która zostanie omówiona na sali Senatu w przyszłym tygodniu. Nakazuje ona Narodowej Administracji Archiwów i Dokumentacji (NARA) utworzenie zbioru dokumentów UAP. Zbiór Dokumentów UAP będzie podlegał domniemaniu natychmiastowego ujawnienia, co oznacza, że wszystkie dokumenty w nim zgromadzone powinny być udostępnione publicznie. Jednak istnieje możliwość, że niektóre dokumenty mogą zostać sklasyfikowane jako tajne w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego. Ale w takim przypadku komisja rewizyjna będzie musiała uzasadnić, dlaczego dany dokument powinien pozostać tajny.

Po utworzeniu Zbioru Dokumentów UAP, ustawa pozwoli na utworzenie niezależnej agencji o nazwie „Komisja ds. Przeglądu Dokumentów UAP„, która będzie rozpatrywać, czy dany dokument UAP kwalifikuje się do ujawnienia. Ponadto rząd federalny będzie mieć prawo do wywłaszczenia wszelkich pozyskanych technologii nieznanego pochodzenia oraz dowodów biologicznych na inteligencję pozaziemską, które mogą być kontrolowane przez podmioty prywatne lub osoby, w interesie dobra publicznego. Po tym, jak Komisja Przeglądu podejmie formalną decyzję dotyczącą ujawnienia lub odroczenia ujawnienia publicznego, prezydent będzie miał wyłączne prawo do unieważnienia lub zatwierdzenia takiej decyzji. W najgorszym przypadku każdy dokument UAP musi zostać w pełni ujawniony publicznie i udostępniony nie później niż 25 lat po wejściu w życie ustawy, chyba że prezydent stwierdzi, że dalsze odroczenie jest konieczne ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Przebieg wprowadzania ustawy: https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670/all-actions

Senatorowie dążą do przejrzystości w kwestii UAP

Podczas swojej kadencji w Kongresie, były lider większości śp. Harry Reid był sponsorem projektu badającego incydenty związane z UAP. Po ujawnieniu tego projektu, senatorowie, kongresmeni, komitety i personel zaczęli podejmować działania w celu zgłębienia tej kwestii i odkryli rozległą sieć osób i grup, które przedstawiały swoje historie. Choć wiarygodność tych historii może się różnić, to sama ich liczba i różnorodność skłoniły niektórych ludzi w Kongresie do przekonania, że Władza Wykonawcza skrywała istotne informacje dotyczące UAP przez długi czas. Kongres uznaje, że te ewentualne dokumenty zostały prawdopodobnie ukryte w dobrej wierze mającej na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego. Jednak ukrywanie tych informacji zarówno przed Kongresem, jak i szeroką opinią publiczną jest po prostu nie do zaakceptowania. Naszym celem jest współpraca z władzą wykonawczą w celu odpowiedzialnego ujawnienia tych dokumentów i wprowadzenia tematu do sfery publicznej w procesie, któremu Amerykanie mogą zaufać.

Przez dziesięciolecia wielu Amerykanów było zafascynowanych tajemniczymi i niewyjaśnionymi obiektami, to najwyższy czas, aby otrzymali pewne odpowiedzi. Amerykańska opinia publiczna ma prawo dowiedzieć się o technologiach nieznanego pochodzenia, inteligencji innej niż ludzka i niewytłumaczalnych zjawiskach. Nie tylko pracujemy nad ujawnieniem informacji, które rząd wcześniej zdobył na temat tych zjawisk, ale także tworzymy system przepływu informacji, aby przyszłe badania mogły być udostępnione publicznie. Jestem zaszczycony kontynuacją dziedzictwa mojego mentora i bliskiego przyjaciela, Harry’ego Reida, i walczę o przejrzystość, której opinia publiczna od dawna domaga się w kontekście tych niewytłumaczalnych zjawisk.

powiedział Chuck Schumer.

Naszym celem jest zapewnienie wiarygodności w odniesieniu do wszelkich śledztw lub prowadzenia dokumentacji dotyczącej UAP. Odpowiednie dokumenty związane z tą kwestią powinny zostać zachowane. Zapewnienie centralnego miejsca gromadzenia i renomowanej komisji rewizyjnej do przechowywania dokumentacji zwiększa wiarygodność wszelkich przyszłych dochodzeń.

powiedział senator Rounds.

Jest jeszcze wiele rzeczy, których wciąż nie wiemy o tych UAP i to jest duży problem. W ciągu ostatnich kilku lat podjęliśmy kilka ważnych kroków w celu zwiększenia przejrzystości i zmniejszenia stygmatyzacji tematu, ale należy zrobić więcej. To kolejny krok w tym kierunku i mam nadzieję, że przyczyni się on do dalszej współpracy ze strony władzy wykonawczej.

powiedział wiceprzewodniczący Rubio

Zrozumienie UAP ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego i utrzymania wiedzy we wszystkich dziedzinach . Kiedy senator Rubio i ja utworzyliśmy Biuro Rozwiązywania Anomalii we wszystkich dziedzinach (AARO), dążyliśmy do zwiększenia przejrzystości dla narodu amerykańskiego i zmniejszenia piętna wokół tego tematu o dużym znaczeniu publicznym. Odtajnienie wcześniejszych zapisów związanych z UAP jest częścią tej misji i jestem dumna, że mogę poprzeć tę ważną poprawkę.

powiedziała senator Gillibrand

Amerykański naród zasługuje na przejrzystość we wszystkich sprawach związanych z UAP. Nasze obupartyjne wysiłki mają na celu ochronę i lepszą organizację materiałów rządowych dotyczących UAP oraz promowanie ujawnienia tych informacji.

powiedział senator Young.

Amerykański naród zasługuje na przejrzystość. A rząd federalny musi być w stanie wyjaśnić, co dzieje się na naszym niebie. Ta ustawa przeznaczy prawdziwe zasoby i podejmie zjednoczone podejście do zbierania danych, aby w pełni zrozumieć UAP i lepiej radzić sobie z implikacjami dla bezpieczeństwa narodowego.

powiedział senator Heinrich.

Nowa ustawa wprowadzona przez Schumera była poprzedzona ustawą regulującą finansowanie programów UAP zatwierdzoną przez Senacki Komitet Wywiadu Stanów Zjednoczonych pod koniec ubiegłego miesiąca, która również skupia się na ujawnieniu istnienia jakichkolwiek technologii związanych z UAP w posiadaniu rządu.

Wszystkie ostatnie przypadki ustaw dotyczących UAP następują po publicznym ujawnieniu twierdzeń dotyczących istnienia statków pochodzenia pozaziemskiego rzekomo w posiadaniu rządu Stanów Zjednoczonych. W centrum tych twierdzeń znajdował się David Charles Grusch, były pracownik Narodowego Biura Rozpoznania (NRO) i Narodowej Agencji Geoprzestrzennej (NGA), który od 2019 do 2021 roku pełnił funkcję przedstawiciela NGA w Zespole ds. Niezidentyfikowanych Zjawisk Powietrznych (UAPTF).

Źródło: democrats.senate.gov

You may also like...

Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

[…] Legislacja odtajnienia UAP, Senatorowie dążą do przejrzystości w kwestii UAP […]

[…] Obrony i NASA. To ogromne osiągnięcie, wszystko, o co mogliśmy rozsądnie prosić. Kiedy ustawa pana Schumera zostanie przyjęta, będziemy na ostatniej […]

[…] Chuck Schumer lider większości w Senacie, wspólnie z innymi senatorami przedstawił projekt ustawy mający na celu zwiększenie przejrzystości oraz odtajnienie dokumentów w sprawie Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP). Ustawa ta nakazuje utworzenie zbioru dokumentów UAP, które mają być domyślnie udostępniane publicznie. – Link. […]